Beste bewoner van de Bloemenbuurt,

We hebben weer een aantal vragen gekregen van bewoners over de warmtelevering via het warmtenet. Die vragen zullen we hieronder beantwoorden, omdat we niet willen dat er onduidelijkheden zijn. Daarnaast zijn er ook zaken die ons zijn opgevallen de laatste tijd en die we u niet willen onthouden.

Welk bedrag betaal ik voor mijn warmteverbruik?

Wij krijgen nog wel vaak te horen dat het voor gebruikers niet duidelijk is hoe het verbruik van warmte en warm water in Gigajoules kan worden omgezet naar Euro’s zodat men zelf kan inschatten of hun voorschotbedrag overeenkomt met het verbruik wat men heeft in huis.

Het volgende staatje kan men hiervoor gebruiken. De tarieven zijn gebaseerd op een Gigajoule prijs van € 37,83 gebaseerd op het lage btw tarief van 9% zoals die van kracht is vanaf 1 juli 2022.

We hebben de fabrikant van het klantenportal opdracht gegeven om dit aan te passen zodat iedereen in hun klantenportal dit meteen kan aflezen, wat de bijkomende kosten zijn. Het is nog niet bekend wanneer dit aangepast wordt.

Belt een monteur eerst voor een bezoek?

Wanneer u, na een melding van een storing, een monteur op bezoek krijgt, streven wij ernaar dat met u een telefonische afspraak gemaakt wordt. Uiteraard kan er een uitzondering plaatsvinden dat een monteur toch onverwachts aan uw deur staan. Ook dan zal hij/zij zich dan moeten legitimeren.

Wat is de ingangsdatum van mijn contract?

Op de doorlopende machtiging welke u van ons gekregen heeft staat een standaard ingangsdatum vermeldt. Echter de incasso gaat pas van start als de woning is aangesloten op het warmtenet. Die betreffende datum is dan de ingangsdatum van uw contract. Dit is ook de datum welke u terugvind in uw klantenportaal.

Uitbreiding klantenportaal

De volgende nieuwe voorzieningen zijn in het klantenportaal gepland om de gebruikers meer bedieningsgemak te geven.

Eind september

Gebruikers kunnen hun voorschotbedrag voor de warmtelevering zelf aanpassen en wijzigen. Hierbij is wel vastgesteld dat dit 1 keer per maand kan worden bijgesteld en dat de aanpassing niet meer dan 10 procent bedraagt van het voorschotbedrag. We proberen hiermee gebruikers te beschermen dat ze per ongeluk een grote achterstand opbouwen. Afwijking op bovenstaande kan alleen in overleg met ons.

Eind oktober

Gebruikers gaan bij het wijzigen van hun voorschotbedrag in het klantenportaal , ook zien welk effect dit heeft op hun toekomstige jaarafrekening. (de jaarafrekening zal dan geschat worden, gebaseerd op werkelijke verbruiken als die er al zijn, of statistische schattingen bij nieuwe gebruikers).

De gebruikers gaan geen schattingen zien in grafieken inzake verbruiken. Enkel het bedrag van de toekomstige jaarafrekening zal U medegedeeld worden. U kunt dan snel zien of uw voorschotbedrag nog in overeenstemming is met uw verbruik.

Wat is het effect van de stijgende gasprijs?

De energieprijzen stijgen al een tijd en gevolgen hiervan zijn steeds meer zichtbaar. Daarnaast wil Europa minder afhankelijk worden van Russisch gas. Dit betekent ook voor de particuliere huishoudens de tarieven nog verder zullen stijgen en het aan iedereen is om zuinig om te gaan met het verbruik van energie. De tarieven schommelen sterk en zijn onzeker. Aan het eind van het jaar stelt ACM de nieuwe maximale tarieven voor warmte vast en deze zijn gekoppeld aan aardgas. Het is de verwachting dat als de tarieven voor aardgas hoog blijven de tarieven voor warmte ook hoger gaan uitvallen. Dit heeft effect op uw voorschot dat hoger zal worden als de tarieven voor aardgas hoog blijven.

In het overzicht is het prijsverloop duidelijk zichtbaar wanneer er nu gas word ingekocht voor de langere termijn.

Zie voor meer informatie een heel helder artikel in De Gelderlander d.d. 6 september 2022.

“Waarom betalen wij de hoofdprijs voor energie” . We kunnen dit niet beter uitleggen.

Hoe komt het maandelijkse voorschotbedrag tot stand nu het btw tarief is aangepast?

Met ingang van 1 juli 2022 is het btw tarief door de overheid aangepast voor het gebruik van energie van 21% naar 9%. Dit voor de duur van een half jaar. Voor een eenpersoonshuishouden is door Plavei een gemiddeld warmteverbruik van 22 gigajoule (GJ) berekend. Voor een meerpersoonshuishouden een verbruik van 25 GJ. Voor uw beeld: een verbruik van 800 m3 gas is gelijk aan een verbruik van 25 GJ.

Als we uitgaan van 22 GJ dan berekenen we op deze manier het maandelijkse voorschotbedrag:

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt jaarlijks het tarief dat maximaal is toegestaan. Die informatie vindt u hier. Zoals u ziet hanteert De Graeflander met €37,83 euro een lager tarief.

Uiteraard wordt uw daadwerkelijke warmteverbruik gemeten. De kosten van dit verbruik worden aan het einde van het contractjaar verrekend met de maandelijkse voorschotten die u heeft betaald. U ontvangt dan van De Graeflander een eindafrekening.

We hopen dat we hiermee wat onduidelijkheden hebben weggenomen. Ook op deze website www.degraeflander.nl zullen we vanaf nu veelgestelde vragen beantwoorden rondom de warmtelevering. Heeft u vragen over de planning of het bezoek van een monteur? Dan kunt u terecht bij Plavei.

Met vriendelijke groet,

Klantenservice De Graeflander
Nancy Stern-Leuverink
info@degraeflander.nl