Geachte heer, mevrouw,

Graag hadden we u geïnformeerd over volgende wijzigingen aangaande de levering van warmte vanaf 1 januari 2023 .

Het nieuwe warmte tarief voor 2023 bedraagt € 86/GJ inclusief btw.

Dit tarief blijft achter op het maximale tarief van ACM dat bevestigd is op € 90,91/GJ. U zal deze verhoging niet meteen voelen omdat er een prijsplafond is vastgesteld.

Prijsplafond

De leveringstarieven voor levering van warmte zijn in 2023 door de overheid gemaximeerd door de ‘prijsplafondregeling’. Deze regeling zorgt ervoor dat iedereen tot 37 GJ een maximaal tarief van € 47,38 per GJ betaalt.

Het prijsplafond beschermt consumenten in 2023 tegen de energieprijsstijgingen waar warmteleveranciers mee geconfronteerd worden. Voor het verbruik boven de 37 GJ betaalt u dus € 86,00 per GJ.
Voor uw geruststelling is berekend dat een gemiddeld verbruik van uw woning rond de 20 GJ zal zijn per jaar zodat u niet boven het prijsplafond zult uitkomen.

Wel zal uw voorschotbedrag wijzigen omwille van het hoger btw percentage.

Btw naar 21%

Om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie te verzachten, had de overheid besloten om de btw op energie tijdelijk te verlagen van 21% naar 9%.

Het verlaagde tarief was van toepassing vanaf 1 juli 2022 tot 1 januari 2023. Met deze reden werd het voorschotbedrag vanaf juli 2022 verlaagd.

Door beëindiging van deze overheidsmaatregel vanaf 1 januari 2023 zal uw voorschotbedrag opnieuw berekend worden met 21% btw met als gevolg dat uw huidig voorschot zal wijzigen.

Na uw jaarlijkse afrekening zal er opnieuw een voorschotberekening komen op basis van uw verbruik van de afgelopen 12 maanden. Verbruikt u minder, dan zal allicht het voorschotbedrag terug dalen.

Uw nieuwe tarieven zullen in januari 2023 beschikbaar staan op https://degraeflander.nl/tarieven/ en in uw klantenportaal via https://mijn.degraeflander.nl/

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Team De Graeflander