Beste bewoner van de Bloemenbuurt,

We hebben een aantal vragen gekregen van bewoners over de warmtelevering via het warmtenet. Die vragen zullen we hieronder beantwoorden, omdat we niet willen dat er onduidelijkheden zijn.

Eerst is het goed om duidelijk te maken welke partij waarvoor verantwoordelijk is. U heeft te maken met:

De Graeflander

De Graeflander is uw warmteleverancier en verantwoordelijk voor:
● Het incasseren van een maandelijks voorschotbedrag voor de geleverde warmte.
● De eindafrekening op basis van uw daadwerkelijke warmteverbruik.

Plavei

Plavei is voor u natuurlijk een bekende en verantwoordelijk voor:
● De planning en de volgorde waarin de woningen in de Bloemenbuurt worden aangesloten op het warmtenet.
● Het ophalen van de leveringsovereenkomsten, ontvangstbevestigingen en eventuele SEPA machtigingsformulieren van de Graeflander. Dit doet Plavei omdat ze iedere bewoner kennen en om u te ontzorgen.
● Het aanmelden van storingen betreffende de warmte afgifte in uw woning en het warmtapwater.

WND

WND is een samenwerkingsverband tussen Firan en de gemeente Montferland. WND staat voor Warmtenetwerk Didam en is verantwoordelijk voor:
● De leiding aanleg van het warmtenetwerk in de straat tot en met de plaatsing van de warmteafgifte set in de woning.

De afgelopen tijd kregen wij (De Graeflander) vragen over het warmtenet. Hierbij onze antwoorden op enkele veelgestelde vragen:

Wat is mijn maandelijkse voorschotbedrag?

Dat is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden. Daarom vindt u dit bedrag terug in uw individuele leveringsovereenkomst.

Hoe komt het maandelijks voorschotbedrag tot stand?

Voor een eenpersoonshuishouden is door Plavei een warmteverbruik van 22 gigajoule (GJ) berekend. Voor een meerpersoonshuishouden een verbruik van 25 GJ. Voor uw beeld: een verbruik van 800 m3 gas is gelijk aan een verbruik van 25 GJ.

Als we uitgaan van 22 GJ dan berekenen we op deze manier het maandelijkse voorschotbedrag:

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt jaarlijks het tarief dat maximaal is toegestaan. Die informatie vindt u hier. Zoals u ziet hanteert De Graeflander met 42 euro een lager tarief.

Uiteraard wordt uw daadwerkelijke warmteverbruik gemeten. De kosten van dit verbruik worden aan het einde van het contractjaar verrekend met de maandelijkse voorschotten die u heeft betaald. U ontvangt dan van De Graeflander een eindafrekening.

Is dit maandelijkse voorschotbedrag een vast bedrag?

Ja, dit is een vast bedrag. Via de meter in uw woning wordt uw energieverbruik op afstand uitgelezen. Als hieruit blijkt dat u op basis van uw energieverbruik een te hoog of te laag voorschotbedrag betaalt, dan kunt u dit voorschotbedrag in overleg met De Graeflander laten aanpassen.

Per wanneer betaal ik De Graeflander?

U betaalt vanaf het moment dat uw woning warmte ontvangt van het warmtenet. Dat is ook de ingangsdatum van uw contract. Maar let op, de aansluiting is pas officieel als u de individuele leveringsovereenkomst heeft ondertekend en heeft ingediend. Daarnaast ontvangt u een SEPA machtigingsformulier. Deze vult u in en stuurt u terug naar ons als u liever heeft dat De Graeflander het maandelijkse voorschotbedrag automatisch incasseert. Nadat wij de leveringsovereenkomst voorzien van uw handtekening en eventueel het machtigingsformulier hebben ontvangen, profiteert u van warmte via het warmtenet

Heb ik zelf ook zicht op mijn warmteverbruik?

Jazeker. In het klantportaal van De Graeflander volgt u uw warmteverbruik, maar vindt u ook uw facturen.

Hoe krijg ik toegang tot het klantenportaal?

1. Nadat we uw ondertekende leveringsovereenkomst, ontvangstbevestiging en het eventuele SEPA machtigingsformulier hebben ontvangen
2. Ontvangt u van ons een digitale factuur voor het eerste maandelijkse voorschotbedrag. Op die factuur vindt u linksboven uw klantnummer.
3. Vervolgens gaat u naar mijn.degraeflander.nl Daar klikt u op de optie:
4. Registreren met uw klantnummer
5. Vervolgens kunt u zich registreren met uw klantnummer en postcode.
Let op: de postcode moet een spatie bevatten (bijvoorbeeld: 9640 BB).

Lukt het toch niet om te registreren óf heeft u vragen over wat u in het portaal ziet?
Stuur dan een email naar facturatie@degraeflander.nl of bel het nummer 0315-326315.

We hopen dat we hiermee wat onduidelijkheden hebben weggenomen. Ook op deze website www.degraeflander.nl zullen we vanaf nu veelgestelde vragen beantwoorden rondom de warmtelevering. Heeft u vragen over de planning of het bezoek van een monteur? Dan kunt u terecht bij Plavei.

Met vriendelijke groet,

Klantenservice De Graeflander
Nancy Stern-Leuverink
info@degraeflander.nl